Perustietoa siviilipalveluksesta

Asevelvollinen, jonka vakaumukseen perustuvat syyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä palvelusta, vapautetaan sen suorittamisesta ja määrätään suorittamaan siviilipalvelusta. Siviilipalvelukseen kuuluu peruskoulutusjakso, yhteiskunnalle hyödyllinen siviililuonteinen työpalvelu, täydennyspalvelus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus. Siviilipalvelusaika on 347 päivää. Koulutusjakson pituus on yleensä 28 vuorokautta ja työpalvelun 319 vuorokautta.

Siviilipalvelukseen hakeutuminen

Siviilipalvelukseen voi hakea ennen asevelvollisuuslain mukaista palvelusta, sen aikana tai sen jälkeen. Hakemusta ei saa tehdä ennen kutsuntoja.

Hakemus siviilipalvelukseen toimitetaan:

  • kutsunnoissa kutsuntalautakunnalle
  • varusmiespalveluksessa joukko-osaston komentajalle
  • muulloin puolustusvoimien aluetoimistolle tai Siviilipalveluskeskukselle aluetoimistoon toimitettavaksi
  • hakemus on tehtävä työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamalle lomakkeelle, ja se on allekirjoitettava.
  • ulkomailla pysyvästi asuva voi toimittaa siviilipalvelushakemuksensa myös Suomen suurlähetystöön, muuhun diplomaattiseen edustustoon tai konsulaattiin.

Koulutusjakso Lapinjärvellä

Siviilipalvelus alkaa koulutusjaksolla, jonka pituus on yleensä 28 vuorokautta. Vuosittain koulutuseriä on 10. Saamassasi palvelukseenastumismääräyksessä on päivä, jolloin palveluksesi alkaa. Koulutusjakson ensimmäisenä päivänä sinun on oltava Siviilipalvelususkeskuksessa Lapinjärvellä viimeistään klo 12.00 .

Koulutusjaksolla on valittavana neljä suuntautumisvaihtoehtoa, jotka ovat:

  • Palo, pelastus ja väestönsuojelu (PP)
  • Ympäristö ja yhteiskunta (YKS)
  • Kansalaisvalmiudet (KAVA)
  • Väkivallan ennaltaehkäisy (VÄKE)

Oppitunnit pidetään klo 8.45 – 16.00.  Perjantaisin opetus päättyy klo 14.00. Viikonloput ovat vapaat. Vapaa-aikaa ei tarvitse viettää keskuksen alueella tai edes Lapinjärvellä. Lähellä asuvat voivat halutessaan yöpyä kotona.

Ruokaa tarjoillaan neljä kertaa päivässä. Asuminen tapahtuu 2-10 hengen huoneissa.

LINKIT:

 

kylttikeskukseen