Koulutusjakso

Koulutusjakson pituus on 28 vrk ja sen suoritetaan aina siviilipalveluksen alussa. Koulutusjaksolla luodaan perusta siviilipalveluksen onnistuneelle suorittamiselle. Suuntautumisvaihtoehtoja on neljä: 1) Palo, pelastus ja väestönsuojelu, 2) Ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu, 3)  Kansalaisvalmiudet ja 4) Väkivallan ennaltaehkäisy. Opetussuunnitelma.

Katso myös: Tervetuloa siviilipalvelukseen -lehti