Yleistä

Siviilipalveluskeskuksessa suoritettavan neliviikkoisen peruskoulutusjakson tarkoituksena on tukea yleisiä kansalaisvalmiuksia, valmentaa mm. väestönsuojeluun ja pelastustoimintaan sekä helpottaa työpalvelun suorittamista. Koulutusjakso on yleishyödyllinen ja sen aikana on mahdollisuus hankkia työelämässä myöhemminkin tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksessa huomioidaan sekä normaali- että poikkeusolojen vaateet. Luentojen lisäksi muun muassa keskustellaan, tehdään ryhmätöitä ja projekteja, retkeillään jne.

Koulutusjaksolla siviilipalvelusvelvollisella on läsnäolovelvollisuus lukujärjestykseen merkityn ohjelman mukaisesti. Läsnäolon tarkistuksia suoritetaan vähintään kahdesti päivässä. Oppitunnit pidetään klo 8.45 – 16.00.  Perjantaisin opetus päättyy klo 14.00.  Viikonloput ovat vapaat. Vapaa-aikaa ei tarvitse viettää koulutuskeskuksen alueella tai edes Lapinjärvellä. Lähellä asuvat voivat halutessaan yöpyä kotona.

Koulutusjakson ensimmäisenä päivänä siviilipalvelusvelvolliset jaetaan (muutamaa poikkeuserää lukuun ottamatta) neljään eri ryhmään koko koulutusjakson ajaksi. Voit pääsääntöisesti itse päättää, mihin ryhmään menet.

LINKKI:

sikalajalampola