Siviilipalveluskeskus

YHTEYSTIEDOT

Medialle
 

Siviilipalveluskeskuksen puhelinneuvonta palvelee:

maanantai - perjantai
 klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 14.00

puh:0295 0295 00


sähköpostiyhteydenotot

Hakemusten käsittelyajat

Siviilipalveluskeskuksen Facebook-sivut

Sähköinen siviilipalvelusrekisteri (sivariweb)

 

 

Ajankohtaista

15.12.2015

Palveluspaikoille: Tervetuloa siviilipalveluspäivään Vantaan Heurekaan 20.1.2016

Onko työpaikallanne palveluksessa siviilipalvelusvelvollisia, onko palveluspaikkana toimimisesta vierähtänyt aikaa tai oletteko joskus harkinneet siviilipalveluspaikaksi hakeutumista? Haluatteko kuulla lisää työpalveluspaikkana toimimisesta?

Uutinen

19.11.2015

Vuotta 2015 koskevat majoituskorvausanomukset tehtävä sähköisesti sivariwebissä 31.12. mennessä - Ennen 5.12. saapuneet hakemukset käsitellään vuoden loppuun mennessä.

Anomukset on tehtävä sähköisesti (sivariweb) viimeistään 31.12.2015. Paperianomuksia käytetään vain, jos velvollisen tiedot eivät enää ole käytettävissä sähköisessä rekisterissä. Sähköiset anomukset käsitellään ennen paperianomuksia. Joulukuuta 2015 koskevat anomuksesta puuttuvat maksutositteet voi toimittaa anomuksen tekemisen jälkeen erikseen jälkikäteen 15.1.2016 mennessä.

Uutinen

19.11.2015

Miksi hakeuduin siviilipalvelukseen?

Siviilipalvelusvelvollinen Joona Möttö haastatteli koulutusjaksollaan kurssitovereitaan. Hän kysyi heiltä syitä siviilipalveluksen valitsemiseen ja ympäristön suhtautumista heidän valintaansa. Katso video ja haastattelut täältä.

Uutinen

02.11.2015

Etelä-Korean Military Manpower Administrationin siviilipalvelusasioiden valtuuskunnan vierailu Siviilipalveluskeskuksessa

Etelä-Korean Military Manpower Administrationin siviilipalvelusasioiden valtuuskunta vieraili 2.11.2015 Siviilipalveluskeskuksessa. Military Manpower Administration on Korean puolustusministeriön alainen toimielin. Korean siviilipalvelusta toimeenpaneva valtuuskunta oli erittäin tyytyväinen vierailuun ja erityistä ihailua herätti koulutusjaksolle saapuvan erän sisäänkirjautumisen joustavuus.

Uutinen

10.09.2015

LINJA-AUTOYHTEYDET SIVIILIPALVELUSKESKUKSEEN: Erän alkamispäivän tilausbussin lähtöpaikka muuttunut Helsingissä (kts. taulukossa olevat opastusvideot)

Linja-autolla siviilipalveluskeskukseen Lapinjärvelle pääsee suoraan Helsingistä ja Kouvolasta. Myös muilta paikkakunnilta on suoria yhteyksiä (kts. www.matkahuolto.fi). Koulutusjakson ensimmäisenä päivänä lähtee lisäksi Helsingistä tilausvuoro klo 9.30 Helsingin rautatieaseman vierestä Mikonkadun turistipysäkiltä (Casinon kohdalla, os. Mikonkatu 19) Kaikki muut vuorot Helsingistä lähtevät Kampin linja-autoterminaalista, yleensä laiturista 2 tai 4. 6-tien varressa siviilipalveluskeskuksen kohdalla on pikavuoropysäkiksi. Lisätietoja löytyy alla olevasta taulukosta.

Uutinen

26.06.2015

Siviilipalveluskeskuksen vaihteen puhelinnumero vaihtuu - Vanhat 019-alkuiset suorat numerot eivät ole enää käytössä

Uusi numero on 6.7.2015 alkaen 0295 0295 00. Vanhat 019-alkuiset suorat numerot faxia lukuunottamatta jäävät pois käytöstä.

Uutinen

13.02.2015

Siviilipalvelusvelvollisen matkoja koskeva ohje päivitetty 12.2.2015 alkaen

Päivitykset koskevat velvollisen oman auton käytön korvaamista työ- ja lomamatkoilla. Polttoainekustannusten sijaan matkat korvataan edulisimman julkisen kulkuneuvon käyttämisen kustannusten mukaisesti.

Uutinen

Siviilipalveluskeskuksen valtiollistaminen

Hallitus vahvisti 19.12.2013 asetuksen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista. Uuden ELY-asetuksen mukaan siviilipalveluksen toimeenpano valtiollistetaan siirtämällä Lapinjärven kunnan tehtävä siviilipalvelustoiminnan järjestäjänä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, johon Siviilipalveluskeskus sijoittuu erillisyksikkönä.

Siviilipalveluskeskuksen toiminta jatkuu ilman muutoksia Lapinjärvellä, samoissa keskuksen toimitiloissa kuin aiemminkin.

Siviilipalveluskeskuksen henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat 1.1.2014 alkaen etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 Palveluspaikalle

 

 


 

tem

Työ- ja elinkeinoministeriö

OHJEET JA SÄÄNNÖT:

Siviilipalveluslaki

Non-Military Service Act (epävirallinen englanninkielinen käännös)

Laki siviilipalveluslain muuttamisesta 13.12.2013

Siviiipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje      

Siviilipalvelusvelvollisten matkoja koskeva ohje                       

Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisestaSIVIILIPALVELUSVELVOLLISEN MATKUSTUS

Junalippujen tilausohje palveluspaikoille

Linja-autolippujen tilausohje palveluspaikoille

VR:n ostosovelluksen tunnukset

Tunnukset VR:ostosovellukseen saa sähköpostitse.Katso osoite yhteystiedoista.Tunnuksien tilauksen yhteydessä tarvitaan palveluspaikan sopimusnumero sekä junalippujen tilaajan sähköpostiosoite. Tunnuksia ei luovuteta velvolliselle. VR ei anna tunnuksia.


Vuotta 2015 koskevat verkkolaskut:

 • OVT-tunnus: 00372296962116
 • OpusCapita Group Oy:n välittäjätunnus: 003710948874
 • Y-tunnus: 2296962-1
 • Jos toimittajalla ei ole käytössä verkkolaskutusta, voi käyttää valtion maksutonta palvelua: Osoitteessa www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus pääsee tekemään verkkolaskun toistaiseksi ilmaiseksi.
 • Laskussa oltava 'Siviilipalveluskeskus/Tilaajan nimi' merkittynä
 • Jos verkkolasku ei ole mahdollinen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Siviilipalveluskeskus, PL 96511, 01051  LASKUT

HUOM! Majoituskorvausanomuksiin liittyviä laskuja ei lähetetä verkkolaskuina. Viitenumeron lisääminen anomukseen riittää.

Vuotta 2016 koskevat verkkolaskut:

 

 

 • OVT-tunnus: 00372296962126
 • OpusCapita Group Oy:n välittäjätunnus: 003710948874
 • Y-tunnus: 2296962-1
 • Jos toimittajalla ei ole käytössä verkkolaskutusta, voi käyttää valtion maksutonta palvelua: Osoitteessa www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus pääsee tekemään verkkolaskun toistaiseksi ilmaiseksi.
 • Laskussa on oltava 'Siviilipalveluskeskus/Tilaajan nimi' merkittynä
 • Jos verkkolasku ei ole mahdollinen: Keha-keskus/Siviilipalveluskeskus, PL 97907, 01051  LASKUT

HUOM! Majoituskorvausanomuksiin liittyviä laskuja ei lähetetä verkkolaskuihin. Viitenumeron lisääminen anomukseen riittää.

 

 


 

 

kela

 

Kelan keskustelupalsta asevelvollisille

 


 

  


 

 

vaakuna

Lapinjärven kunta